Oznamy – 12.týždeň

Rádio Lumen o Bohuslavickej kaplnke

https://www.lumen.sk/archiv-play/157639 

Zo stretnutia pri Bohuslavickom organe – záznam z 2.10.2022

https://www.youtube.com/watch?v=325SUWdLRBY

Bohuslavický organ

Bohuslavický organ

O pôsobení Zla sa niekedy ľudovo hovorí: „Čert nikdy nespí!“

Mnohí viete, že v Kaplnke Panny Márie v Trenčianskych Bohuslaviciach máme výnimočný organ, ktorého najviditeľnejšou časťou je drevená skriňa so vzácnymi vyrezávanými reliéfmi, z polovice 18. storočia.

Tí, ktorí poznajú jej súčasný stav vedia, že jej existencia je vážne ohrozená „malým čertom“ – červotočom, ktorý na nej „pracuje“ deň, noc, či je obdobie prospešné alebo krízové…

S reštaurátormi sme sa pustili do záchrany tejto organovej skrine pred jej rozpadom. Bez potrebných finančných prostriedkov sa nám to ale nebude dať zvládnuť.

Vďaka Bohu a niekoľkým doterajším dobrodincom, ktorým úprimne ďakujem, už na to menšiu časť financií máme. Chcel by som však poprosiť aj Vás, ktorí chcete a môžete, o Váš milodar na tento účel, aby sa nám podarilo čím skôr toho „čertíka“ zastaviť a zachovať organ pre ďalšie generácie.

Môžete tak urobiť formou vkladu na bankový účet na to určený, ktorý v súčasnosti funguje ako transparentný, ale zostáva aj naďalej možnosť venovať tento milodar osobne, pri zachovaní aspoň čiastočnej anonymity, v duchu Kristových slov: „…keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá,…“ (Mt6,1-4).

Už teraz Vám ďakujem za každý Váš príspevok!                            farár Jankovič.

Číslo bankového účtu a pohyby na ňom nájdete:

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK1709000000005152061577

Bošácky betlehem – stručne

Myšlienka z internetu

Koronabáseň

Koronabáseň

Rodinné požehnanie domu

Rodinné požehnanie domu

FOTO: Posviacka fary a organu

Fotky nájdete na adrese: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10159732924675230.1073741850.282632825229&type=1&l=c79db1106f

Príprava ku sviatostiam 2017

(po kliknutí na obrázok sa Vám zobrazí PDF verzia)

Posunúť hore