Oznamy – 20.týždeň

Plánované úmysly sv.o. v Bošáci – 01.-06.´21

Bošácky betlehem – stručne

od 19.12.2020 do odvolania

Vzhľadom na súčasnú situáciu v našej farnosti, súvisiacu s opakovanými vládnymi obmedzeniami, musíme v nastávajúcom období, do odvolania, prejsť na režim slávenia neverejných svätých omší. Ohlásené úmysly, v rámci oznamov (na vývesnej tabuli alebo na našej web stránke) budú spoľahlivo odslúžené. Podrobnosti si môžeme ujasniť s tými, ktorí daný úmysel nahlasovali, s prosbou, aby sa v daný deň aspoň duchovne spojili s úmyslom slávenej sv. omše. Odovzdanie milodaru za sv. omšu ponechávam na svedomí tých, ktorí intenciu (úmysel) nahlasovali.Vďaka Vám za porozumenie!farár Jankovič

Upozornenie!

Napriek určitému riziku,voľný vstup do všetkých našich kostolov Farnosti Bošáca majú naďalej aj vládou testovaní. Tým,ktorí majú vážne respiračné prejavy (neplatí pre bežný kašlík,soplík,…) prajem pred vstupom do kostola kvalitné domáce a čím skoršie vyliečenie! farár Jankovič.

Myšlienka z internetu

Koronabáseň

Koronabáseň

Rodinné požehnanie domu

Rodinné požehnanie domu

FOTO: Posviacka fary a organu

Fotky nájdete na adrese: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10159732924675230.1073741850.282632825229&type=1&l=c79db1106f

Príprava ku sviatostiam 2017

(po kliknutí na obrázok sa Vám zobrazí PDF verzia)

Posunúť hore