Bude vo farnosti

Niekoľko úprav v živote našej farnosti v nasledujúcom období

Berúc do úvahy usmernenia našich cirkevných a civilných predstavených, osobitne s pohľadom na posledné zverejnené informácie, čiastočne uvoľňujúce obmedzenia, budeme sa snažiť, najbližšie obdobie od V. Veľkonočnej nedele (10.5.2020) do zverejnenia nových úprav, príp. života v pôvodnom režime, prežívať nasledovne:

-naďalej zostáva v platnosti dišpenz(oslobodenie od povinnosti,ospravedlnenie) nášho Arcibiskupa od povinnej účasti na svätých omšiach/sv.o/ v nedeľu a v prikázaný sviatok, s dôrazom využívania, v ten ktorý deň, možnosti zapojenia sa do sv.o. cez masovokomunikačné média, príp. cez modlitebnú knižku a liturgické čítania;

-pomenovanie doteraz slávených sv.o. meníme z neverejných na čiastočne verejné, príp.z neoznamovaných na čiastočne oznamované; v praxi to znamená, že napr.: v rámci farských oznamov, pri nedeľných sv.o. alebo cez našu web stránku sa už dozviete nielen miesto, ale aj konkrétny čas, v ktorom bude sv.o.; zvoniť pred sv.o. zatiaľ nebudeme; zvuk organa, až na prípadné výnimky, si odložíme na neskoršie obdobie, spev počas sv.o. budeme používať obmedzene (Úvod, cez Sv.prijímanie a Záver),…;

-povzbudzujem Vás k účasti na živej sv.o. s tým, že bude potrebné, okrem klasickej prípravy, nezabudnúť si so sebou vziať aj niečo na prekrytie dýchacích ciest a zachovávať súčasné najnutnejšie usmernenia;

-informácie a vysvetlenia o úpravách, pre toto obdobie, v rozdávaní Sv.prijímania v našich kostoloch si budeme hovoriť pri najbližšej nedeľnej sv.o.; prosím,Vás, aby ste ich akceptovali;

-najbližšie budeme mať nedeľné sv.o. takto: So/9.5./ o 17:30 v Trenčianskych Bohuslaviciach, Ne/10.5./ o 8:00 v Bošáci, o 9:30 vo Štvrtku a o 11:00 v Novej Bošáci;

-slávnosti 1.Sv.prijímania si nanovo naplánujeme: v Bošáci 28.6.2020 o 11.h. a v Novej Bošáci 5.7.2020 o 11h.; samozrejme pre prvoprijímajúcich, s ktorými sa nám podarí úspešne ukončiť základnú prípravu a že nenastanú nejaké vážne komplikácie;

-pre prijímanie sviatosti pokánia (spovedanie sa), v prípade priaznivého počasia, budeme aj naďalej prednostne využívať exteréri našich kostolov;

-sviatosť krstu, ako aj sobášiť sa je možné aj v tomto období, pri splnení potrebných podmienok; prijať sviatosť pomazania chorých, príp. zaopatrovanie na prahu smrti je možné, podľa dohody, kedykoľvek;

-pri poslednej rozlúčke so zomrelými (pri pohreboch) zostávame pri súčasnom modele – stretávame sa spoločne priamo pri hrobe zosnulého;

V prípade potreby si niektoré ďalšie informácie môžeme príležitostne doplniť, či už pri sv.o. alebo takouto formou.

Bošáca, 8.5.2020                                                                                   farár Jankovič

Veľkonočný pozdrav obyvateľom našich obcí

Myšlienka z internetu

Koronabáseň

Koronabáseň

Koronavýzva

Koronavýzva

Oznam ku koronavírusu

Farská púť do Poľska´20

Farska put-PL ´20.

Rodinné požehnanie domu

Rodinné požehnanie domu

Príprava ku sviatostiam 2017

(po kliknutí na obrázok sa Vám zobrazí PDF verzia)

TÁBOR 2017

Aj tento rok Ťa srdečne pozývame na letný TÁBOR 2017!

Posunúť hore