Bude vo farnosti

Oznamy – 12.týždeň

Rádio Lumen o Bohuslavickej kaplnke

https://www.lumen.sk/archiv-play/157639 

Zo stretnutia pri Bohuslavickom organe – záznam z 2.10.2022

https://www.youtube.com/watch?v=325SUWdLRBY

Bohuslavický organ

Bohuslavický organ

O pôsobení Zla sa niekedy ľudovo hovorí: „Čert nikdy nespí!“

Mnohí viete, že v Kaplnke Panny Márie v Trenčianskych Bohuslaviciach máme výnimočný organ, ktorého najviditeľnejšou časťou je drevená skriňa so vzácnymi vyrezávanými reliéfmi, z polovice 18. storočia.

Tí, ktorí poznajú jej súčasný stav vedia, že jej existencia je vážne ohrozená „malým čertom“ – červotočom, ktorý na nej „pracuje“ deň, noc, či je obdobie prospešné alebo krízové…

S reštaurátormi sme sa pustili do záchrany tejto organovej skrine pred jej rozpadom. Bez potrebných finančných prostriedkov sa nám to ale nebude dať zvládnuť.

Vďaka Bohu a niekoľkým doterajším dobrodincom, ktorým úprimne ďakujem, už na to menšiu časť financií máme. Chcel by som však poprosiť aj Vás, ktorí chcete a môžete, o Váš milodar na tento účel, aby sa nám podarilo čím skôr toho „čertíka“ zastaviť a zachovať organ pre ďalšie generácie.

Môžete tak urobiť formou vkladu na bankový účet na to určený, ktorý v súčasnosti funguje ako transparentný, ale zostáva aj naďalej možnosť venovať tento milodar osobne, pri zachovaní aspoň čiastočnej anonymity, v duchu Kristových slov: „…keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá,…“ (Mt6,1-4).

Už teraz Vám ďakujem za každý Váš príspevok!                            farár Jankovič.

Číslo bankového účtu a pohyby na ňom nájdete:

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK1709000000005152061577

Bošácky betlehem – stručne

Myšlienka z internetu

Koronabáseň

Koronabáseň

Rodinné požehnanie domu

Rodinné požehnanie domu

Príprava ku sviatostiam 2017

(po kliknutí na obrázok sa Vám zobrazí PDF verzia)

TÁBOR 2017

Aj tento rok Ťa srdečne pozývame na letný TÁBOR 2017!

Posunúť hore