Berúc do úvahy usmernenia našich cirkevných a civilných predstavených, osobitne s pohľadom na posledné zverejnené informácie, čiastočne uvoľňujúce obmedzenia, budeme sa snažiť, najbližšie obdobie od V. Veľkonočnej nedele (10.5.2020) do zverejnenia nových úprav, príp. života v pôvodnom režime, prežívať nasledovne:

-naďalej zostáva v platnosti dišpenz(oslobodenie od povinnosti,ospravedlnenie) nášho Arcibiskupa od povinnej účasti na svätých omšiach/sv.o/ v nedeľu a v prikázaný sviatok, s dôrazom využívania, v ten ktorý deň, možnosti zapojenia sa do sv.o. cez masovokomunikačné média, príp. cez modlitebnú knižku a liturgické čítania;

-pomenovanie doteraz slávených sv.o. meníme z neverejných na čiastočne verejné, príp.z neoznamovaných na čiastočne oznamované; v praxi to znamená, že napr.: v rámci farských oznamov, pri nedeľných sv.o. alebo cez našu web stránku sa už dozviete nielen miesto, ale aj konkrétny čas, v ktorom bude sv.o.; zvoniť pred sv.o. zatiaľ nebudeme; zvuk organa, až na prípadné výnimky, si odložíme na neskoršie obdobie, spev počas sv.o. budeme používať obmedzene (Úvod, cez Sv.prijímanie a Záver),…;

-povzbudzujem Vás k účasti na živej sv.o. s tým, že bude potrebné, okrem klasickej prípravy, nezabudnúť si so sebou vziať aj niečo na prekrytie dýchacích ciest a zachovávať súčasné najnutnejšie usmernenia;

-informácie a vysvetlenia o úpravách, pre toto obdobie, v rozdávaní Sv.prijímania v našich kostoloch si budeme hovoriť pri najbližšej nedeľnej sv.o.; prosím,Vás, aby ste ich akceptovali;

-najbližšie budeme mať nedeľné sv.o. takto: So/9.5./ o 17:30 v Trenčianskych Bohuslaviciach, Ne/10.5./ o 8:00 v Bošáci, o 9:30 vo Štvrtku a o 11:00 v Novej Bošáci;

-slávnosti 1.Sv.prijímania si nanovo naplánujeme: v Bošáci 28.6.2020 o 11.h. a v Novej Bošáci 5.7.2020 o 11h.; samozrejme pre prvoprijímajúcich, s ktorými sa nám podarí úspešne ukončiť základnú prípravu a že nenastanú nejaké vážne komplikácie;

-pre prijímanie sviatosti pokánia (spovedanie sa), v prípade priaznivého počasia, budeme aj naďalej prednostne využívať exteréri našich kostolov;

-sviatosť krstu, ako aj sobášiť sa je možné aj v tomto období, pri splnení potrebných podmienok; prijať sviatosť pomazania chorých, príp. zaopatrovanie na prahu smrti je možné, podľa dohody, kedykoľvek;

-pri poslednej rozlúčke so zomrelými (pri pohreboch) zostávame pri súčasnom modele – stretávame sa spoločne priamo pri hrobe zosnulého;

V prípade potreby si niektoré ďalšie informácie môžeme príležitostne doplniť, či už pri sv.o. alebo takouto formou.

Bošáca, 8.5.2020                                                                                   farár Jankovič