Napriek určitému riziku,voľný vstup do všetkých našich kostolov Farnosti Bošáca majú naďalej aj vládou testovaní. Tým,ktorí majú vážne respiračné prejavy (neplatí pre bežný kašlík,soplík,…) prajem pred vstupom do kostola kvalitné domáce a čím skoršie vyliečenie! farár Jankovič.