Vzhľadom na súčasnú situáciu v našej farnosti, súvisiacu s opakovanými vládnymi obmedzeniami, musíme v nastávajúcom období, do odvolania, prejsť na režim slávenia neverejných svätých omší. Ohlásené úmysly, v rámci oznamov (na vývesnej tabuli alebo na našej web stránke) budú spoľahlivo odslúžené. Podrobnosti si môžeme ujasniť s tými, ktorí daný úmysel nahlasovali, s prosbou, aby sa v daný deň aspoň duchovne spojili s úmyslom slávenej sv. omše. Odovzdanie milodaru za sv. omšu ponechávam na svedomí tých, ktorí intenciu (úmysel) nahlasovali.Vďaka Vám za porozumenie!farár Jankovič