Bohuslavický organ

O pôsobení Zla sa niekedy ľudovo hovorí: „Čert nikdy nespí!“

Mnohí viete, že v Kaplnke Panny Márie v Trenčianskych Bohuslaviciach máme výnimočný organ, ktorého najviditeľnejšou časťou je drevená skriňa so vzácnymi vyrezávanými reliéfmi, z polovice 18. storočia.

Tí, ktorí poznajú jej súčasný stav vedia, že jej existencia je vážne ohrozená „malým čertom“ – červotočom, ktorý na nej „pracuje“ deň, noc, či je obdobie prospešné alebo krízové…

S reštaurátormi sme sa pustili do záchrany tejto organovej skrine pred jej rozpadom. Bez potrebných finančných prostriedkov sa nám to ale nebude dať zvládnuť.

Vďaka Bohu a niekoľkým doterajším dobrodincom, ktorým úprimne ďakujem, už na to menšiu časť financií máme. Chcel by som však poprosiť aj Vás, ktorí chcete a môžete, o Váš milodar na tento účel, aby sa nám podarilo čím skôr toho „čertíka“ zastaviť a zachovať organ pre ďalšie generácie.

Môžete tak urobiť formou vkladu na bankový účet na to určený, ktorý v súčasnosti funguje ako transparentný, ale zostáva aj naďalej možnosť venovať tento milodar osobne, pri zachovaní aspoň čiastočnej anonymity, v duchu Kristových slov: „…keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá,…“ (Mt6,1-4).

Už teraz Vám ďakujem za každý Váš príspevok!                            farár Jankovič.

Číslo bankového účtu a pohyby na ňom nájdete:

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK1709000000005152061577