Spoločenstvo Nové Mesto

Písal sa apríl 2012 a Boh začal klásť mladým zo 4 spoločenstiev v okrese Nové Mesto nad Váhom myšlienku jednoty a užšej spolupráce. Pán nám prehovoril intenzívne viacerým ľuďom cez Božie Slovo, cez sny, cez zdieľania a rozhovory. Spoločenstvo Nové Mesto v dnešnej zjednotenej podobe vzniklo 6. júla 2012 počas víkendovky v Piešťanoch, na ktorej sa zúčastnili členovia štyroch spoločenstiev: Nové Mesto, Escape, Jonadab a školského stretka zo Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom.Od tohto dňa sa pôvodné spoločenstvo Nové Mesto stalo skupinkou Nové Mesto v rámci novovzniknutého spoločenstva popri skupinkách Jonadab, Escape a školskej skupinke, ktoré taktiež dobrovoľne stratili status spoločenstva. Sme teda spoločenstvo Nové Mesto, ktorého názov už nepredstavuje len našu túžbu, aby Nové Mesto nad Váhom patrilo Kristovi a bolo ním premenené, ale tiež Nové Mesto ako Boží región, ktorý geograficky pokrýva okres Nové Mesto nad Váhom bude celý chcieť patriť nášmu Bohu.

Viac na: http://www.spolocenstvonm.sk/

 

Posunúť hore