Kancelária

FARA RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI V BOŠÁCI

Farár:    o. Richard Jankovič – tel. č. 0948 687 868                                                                                      

 Farnosť tvoria obyvatelia obcí: Bošáca, Nová Bošáca, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie, Štvrtok, Haluzice, spolu s obyvateľmi okolitých osád bošáckej doliny.

Bežnú pracovnú dobu na službu môžete využívať medzi 8.až 20.h.
Za mimoriadnych okolností, podľa osobnej dohody, kedykoľvek.
V prípade našej neprítomnosti na fare sa môžeme s nami skontaktovať napr. pri stretnutí po svätej omši na tom ktorom mieste, podľa zverejneného programu na výveskách pri našich kostoloch, alebo cez vyššie uvedené telefónne čísla.

http://kancelária

Posunúť hore