Kancelária

FARA RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI V BOŠÁCI

FARÁR: Mgr. Richard Jankovič tel. č. 0948 687 868 

Farnosť tvoria obyvatelia obcí: Bošáca, Nová Bošáca, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie, Štvrtok, Haluzice, spolu s obyvateľmi okolitých osád Bošáckej doliny.

Bežnú pracovnú dobu na službu môžete využívať medzi 8.až 20.h.
Za mimoriadnych okolností, podľa osobnej dohody, kedykoľvek.
V prípade mojej neprítomnosti na fare sa môžeme skontaktovať napr. pri stretnutí po svätej omši na tom ktorom mieste, podľa zverejneného programu na výveskách pri našich kostoloch, alebo cez vyššie uvedené telefónne číslo.

http://kancelária

Posunúť hore