Kontakty

Správca farnosti – Farár: 

    • Meno a priezvisko:  Richard Jankovič, Mgr.
    • E-mail: bosackafara@gmail.com
    • Telefón (mobil): +421(0)948 687 868;  0905 694 192

Ďalšie údaje:

Bežný účet farnosti: SK62 0900 0000 0000 416 93 173;      
IČO: 340 74 856;           DIČ: 202 105 81 93;

Adresa: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bošáca, číslo 17, 913 07 BOŠÁCA

Správca webovej stránky

  • Meno a priezvisko: Tomáš Jakubík
  • E-mail: tomo.jakubik@gmail.com


GPS – Rímskokatolícky kostol Bošáca

Posunúť hore