Kontakty

Správca farnosti – Farár: 

  • Meno a priezvisko:  Richard Jankovič, Mgr.
  • E-mail: bosackafara@gmail.com
  • Telefón (mobil): +421(0)905 694 192; 0948 687 868

 

Kaplán:

  • Meno a priezvisko:  Martin Klement, PaedDr. PhDr. Mgr.  Ph.D. h.c., MBA, LL.M
  • E-mail: martin.klement@gmail.com
  • Telefón (mobil): +421(0)950 460 756

 

Ďalšie údaje:

Bežný účet farnosti: SK62 0900 0000 0000 416 93 173;       IČO: 340 74 856;           DIČ: 202 105 81 93;

Adresa: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bošáca

číslo 17

913 07 BOŠÁCA

 

Správca webovej stránky

  • Meno a priezvisko: Tomáš Jakubík
  • E-mail: tomo.jakubik@gmail.com
  • Telefón: 0917 559 402

 


GPS – Rímskokatolícky kostol Bošáca

Posunúť hore