Bošáca


  1. Zväčšiť mapu

Farský kostol v Bošáci

V Bošáci bol v roku 1733 vybudovaný katolícky kostol, ktorý sa v roku 1778 stal farským kostolom, keď fara z Haluzíc prešla do Bošáce. Už predtým stál v Bošáci drevený františkánsky kláštor a malá zvonica.

Bošáca sa spomína v roku 1380 ako „Hospes de Bosach“, roku 1398 ako „Poss. Bosach“, roku 1477 ako „Villa Besacz“, roku 1506 ako „Poss. Bessecz“.

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Bošáci bol vybudovaný v rokoch 1729-1733 v neskorobarokovom slohu ako jednoloďový, so svätyňou trojbokého záveru a predstavenou vežou. Vonkajšie murivo je členené lizénami (zvislý plochý výstupok, napodobňujúci stĺp na čelnej strane budovy bez hlavice a pätky).

Veža kostola má helmovité zastrešenie s nadstavenou laternou (malá nadstavba – vežička na kupole s osvetľovacími otvormi). V lodi kostola sú vsadené piliere, ktoré vytvárajú kaplnkovité priestory. Strop kostola má valenú, lunetovú klenbu, podobne aj priestor pod vežou. Po bokoch sú vybudované pavlače (chórová ochodza). Zo severnej strany kostola, nad sakristiou je oratórium.

Hlavný oltár stĺpovej architektúry je tirolská drevorezba z roku 1928. Je bohato zdobený a zlátený s farebnými plastikami. Uprostred je výjav Nanebovzatej Panny Márie, po stranách sú sochy sv. Augustína a a sv. Mikuláša, na vrchole pod korunkou Boh-Otec.

Pôvodný oltár mal uprostred olejomaľbu, vedľa sochy sv. Gregora, Viliama, Alžbety, matky sv. Jána Krstiteľa a Anny. Vo svätyni je zhotovené nové liturgické zariadenie zodpovedajúce duchu Druhého Vatikánskeho koncilu a následnej liturgickej obnovy. Kazateľnica má bohatú výzdobu s plastikami anjelov, symbolov, na strieške je Pán Ježiš. Krstiteľnica má v pozadí jemne zdobenú dosku so sv. Michalom archanjelom a sv. anjelom strážcom (z kostola na Skalke). Bočné oltáre: zľava oltár Božského srdca Ježišovho so sochami sv. Františka Assiského a sv. Antona Paduánskeho a druhý – oltár sv. Jozefa, so sochami sv. Jána Nepomuckého a sv. Ignáca Loyolského, pôvodne z kostola na Skalke. Prvé bočné oltáre – sv. Martina a Panny Márie Šaštínskej – Sedembolestnej.

Maľba stropu v lodi kostola je iluzórna – barokizujúca, z roku 1906, dielo majstra Jozefa Hanulu. Pozostáva zo štyroch hlavných výjavov: Najsvätejšia Trojica; skupina svätcov – sv. Andrej-Svorad a Benedikt, Vojtech, Augustín, Cyril a Metod; sv. Štefan uhorský kráľ, Gizela, jeho manželka a bavorská princezná, syn Imrich, ktorý zahynul ako mladý 24 ročný, nitrianske knieža a neskorší uhorský kráľ Ladislav I., Alžbeta, Margita; Panna Mária s Božským dieťaťom; anjeli oslavujúci Boha a iné symboly a nápisy napr. Venite ad me omnes, et ego reficiam vos („Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ Mt 11, 28 ).: .

Základný kameň kostola bol položený v roku 1729. Kostol bol postavený vďaka štedrosti Mikuláša Príleského, nitrianskeho kanonika (+ 6.5.1730). Kostol je však farským až od 12. decembra 1778, kedy sa vtedajší farár Štefan Terlanday presťahoval aj do pripravenej fary dokončenej v roku 1776. 23. augusta 1789 bol konsekrovaný nitrianskym biskupom Františkom Xaverom Fuchsom.

Posledné generálne opravy: 1983 – nová elektrifikácia kostola (elektrické kachle), potom rozsiahla rekonštrukcia celého kostola. 2003 – zhotovenie schodiska do farského kostola, r. 2004 oprava a výmaľba fasády farského kostola. Kostol je nateraz v dobrom stave po všetkých stránkach.

Kostol nie je kultúrnou pamiatkou, no sú v ňom vzácne, kultúrne hnuteľné pamiatky…

Budova fary

Pôvodná, dokončená v roku 1776, prízemný objekt z kameňa a pálenej tehly (kombinácia), pôdorys v tvare písmena L, v roku 1800 pridaná vnútorná časť budovy, v ktorej sa nachádza WC, kúpeľňa, spálňa pre farára, pivnica, kotolňa. Uprostred fary je chodba, po stranách miestnosti, možnosť bývania pre farára ako aj kaplána, kuchyňa, kancelária vybavená na požadovanej úrovni. Byt pre farára je skoro prázdny – chýbajúce vnútorné zriadenie. V roku 2005 bol nanovo zhotovený krov, strecha je pokrytá plechovou krytinou, imitácia škridle. V roku 2008 boli vymenené staré okná za nové, v rokoch 2009 – 2010 prešla rozsiahlou rekonštrukciou, dostala obnovený vzhľad. V interiéri by potrebovala ešte sanáciu niektorých múrov proti vlhkosti, nové rozvody vody a časti kúrenia, opravu kúpeľní, vymaľovať.

Duchovná správa farnosti:

– Správcovia fanosti (farári):

1332 – 1337 MAREK (podľa zápisov pri vyberaní pápežských desiatkov, mohol teda pôsobiť aj skôr)

1481 – 1483 PETERUS

Okolo roku 1688 Ján HAMAJ (Hanaj?)

1690 – apr. 1692 František KRUPANSKÝ

1692 – 1694 Pavol TRAKOVICKÝ

1694 – 1699 Andrej VIŠŇOVIČ

1699 – 1701 Andrej RAPHAELIS

1701 – 1706 Andrej JASZLOCZY

1709 – 1719 Andrej ŠKOVRANOVIČ

1719 – 1721 Michal ČERVIENKA

1721 – 1731 Ján KOŠTEK

1731 – 1739 Ján FILO (aj Philo)

1739 – 1740 Ján ROZBORIL (administrátor)

1740 – 1758 Ján HALAČ

1758 – 1770 Imrich ZAMBAL

1770 – 1798 Štefan TERLANDY

1798 – 1821 Ladislav ALAGOVIČ

1821 – 1822 Jozef VANČO (administrátor)

1822 – 1843 Štefan ČIVIKOVSKÝ

1844 – 1859 Ján MICHÁLEK

1859 – 1861 Jozef POKORNÝ (administrátor)

1862 – 1888 Pavol RABÉK

1888 – 1900 Ján CIHO (aj administrátor Pavol HRČKA)

1900 – 1908 Július LUDVIGH

1908 – 1956 Augustín FEITSCHER

1956 – 1971 Msgr. Andrej PATKA

1971 – 1983 Anton MARTINIK

1983 – 1991 Ľubomír STANČEK

1991 – 1992 Peter STRANIANEK

1992 – 1994 Dominik GURÍN

1994 – 1998 Anton KOŽÁK

1998 – 2003 Andrej GUNIŠ

2003 – 2008 Ján ŠIMKO

2008 – 2015 Peter Kuljaček

2015 – súčastnosť Richard Jankovič

Pomocní asistenti farára (kapláni)

2002 – 2003 Patrik Sojčák

2003 – 2004 Peter Kaštan

2004 – 2005 Marián Záhumenský

2005 – 2006 Peter Maruna

2006 – 2007 Martin Fukas

2007 – 2008 Milan Kozák

2008 – 2009 Róbert Vacula

2009 – 2011 Jozef Schwarz

2011- 2014 Peter Švec

2014 – 2019 Martin Klement

Posunúť hore