Nová Bošáca

Filiálny kostol v Novej Bošáci.

Základný kameň posvätil 18.12.1969 nitriansky kapitulný vikár ThDr. Ján Pásztor. Kostol bol dobudovaný a konsekrovaný spomínaným kapitulným vikárom 14.septembra 1971. Je zasvätený vierozvestom sv. Cyrilovi a Metodovi. Sú v ňom cenné diela od nár. umelca Vincenta Hložníka. Je teraz v dobrom stave.

Posunúť hore